Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań formalnych w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo
– Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych” na lata 2013 -2015


Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych” na lata 2013-2015 w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.
Brak ofert spełniających wymagania formalne.

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań.
- niepoprawnie wypełniony załącznik nr 2a;
- niekompletna informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych” na lata 2013-2015.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-25
Data publikacji:
       2013-06-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3491 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.