Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatora zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD.
1. Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, ul. Sienna 61, 00-820 Warszawa.

Ogólna wartość przyznanych środków publicznych na realizację w/w zadania wynosi:
- W roku 2013 wynosi – 300 000 zł – środki bieżące.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-27
Data publikacji:
       2013-06-27
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3511 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.