Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ wyłoniony został niżej wymieniony Oferent:
1. Kinetic Sp. z o. o., ul. 3 Maja 47, 05-080 Izabelin.

Ogólna wartość przyznanych środków publicznych na realizację w/w zadania wynosi:
- W roku 2013 – 426 340 zł – środki bieżące.
- W roku 2014 – 744 840 zł – środki bieżące.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-27
Data publikacji:
       2013-06-27
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3776 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.