Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających i niespełniających wymagania formalne w zakresie programu zdrowotnego POLKARD, zadania: „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”


Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania: „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii” w 2013 r., w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.
Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
2. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
5. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
6. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie , ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
- niekompletny załącznik nr 2 – brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ obejmującego przedmiot oferty
- brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi -Centralny Szpital Weteranów , ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
- brak prawidłowego oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
- brak płyty CD
- brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego -brak szczegółowego pełnomocnictwa do podpisania i złożenia oferty konkursowej
3. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
- brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
4. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
- brak aktualnego wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
- brak szczegółowego pełnomocnictwa do podpisania i złożenia oferty konkursowej
5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-curie 24A, 15-276 Białystok
- brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
- niekompletny załącznik nr 2 -brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju – wnioskowanej
7. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- niekompletny załącznik nr 1 – brak podpisu i pieczątki głównego księgowego,
- niekompletny załącznik nr 3 – brak daty
- niekompletny załącznik nr 2- brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej i aparatury danego rodzaju ( wnioskowanego) i brak podpisu i pieczątki głównego księgowego
8. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
- brak aktualnego wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom
- brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
- brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
10. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
- brak prawidłowego oświadczenia o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-24
Data publikacji:
       2013-07-24
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4242 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.