Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD


Warszawa, 26 lipca 2013 r.


Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.

Brak ofert spełniających wymagania formalne.

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, ul. Stawki 3 A/1-2, 00-193 Warszawa,
-brak prawidłowego oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
2. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza, ul. Dobrego Pasterza 49a, 31-416 Kraków.
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-26
Data publikacji:
       2013-07-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4191 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.