Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach


Warszawa, 2013-08-01


Ogłoszenie


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w zakresie:
I. Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowania i wdrożenia patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.”
na lata 2013 – 2015 oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie na rok 2013.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru oraz podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w zakresie:
I. Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowania i wdrożenia patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.”.
Zostały wyłonione ośrodki wymienione w załączniku nr 1.
Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-01
Data publikacji:
       2013-08-01
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3392 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.