Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”


Warszawa, 2013-08-01


OGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” w roku 2013 został wyłoniony niżej wymieniony ośrodek:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, przyznana kwota środków publicznych – 202 620,00 zł

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-01
Data publikacji:
       2013-08-01
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3379 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.