Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia o wyborze realizatorów programu pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii"


Warszawa, 2013-08-02


OGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania: „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2013-2014 został wyłoniony niżej wymieniony ośrodek:
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań,
przyznana kwota środków publicznych na rok 2013 - 85 760,00zł
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

* Minister Zdrowia zastrzega, iż wysokość środków finansowych oraz zakres realizowanych zadań na rok 2014 będzie określona po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 oraz po zatwierdzeniu treści Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00 - 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-02
Data publikacji:
       2013-08-02
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3455 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.