Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Warszawa, 2013-08-08


OGŁOSZENIE

O wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD w zakresie zadania pn.: Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2013-2015 wybrano następującą jednostkę:

1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz – 898 300,00 zł (na realizację zadania w 2013 r.)

*Minister Zdrowia zastrzega, iż wysokość środków finansowych oraz zakres realizowanych zadań na rok 2014 i 2015 będzie określona po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i 2015.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-08
Data publikacji:
       2013-08-08
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3574 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.