Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD


Warszawa, 2013-09-16


Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD w zakresie zadania pn.: Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej wybrano następujące jednostki:
1. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań – 1 656 500,00 zł.
2. Uniwersyteckie Centrum Klinicznego, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk- 1 656 500,00 zł.

Oferenci są obowiązani w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia, wskazać sprzęt określony w ofercie, jaki zostanie zakupiony w ramach przyznanych środków publicznych wraz z kwotą zakupu a w przypadku ewentualnej wyższej ceny sprzętu mogą zadecydować o kwocie dopłaty ze środków własnych. W przypadku zakupu sprzętu powyżej zaproponowanej przez Komisję kwoty środków publicznych informacja Oferenta o wyborze sprzętu powinna zawierać wskazanie rodzaju sprzętu, który ma być zakupiony powyżej ww. kwoty wraz z kwotą dopłaty ze środków własnych.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-16
Data publikacji:
       2013-09-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3561 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.