Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD w ramach zadania pn. Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego


Warszawa, 2013-09-30

Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD.

I. Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa,
2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze,
3. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław,
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
5. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
-niekompletny załącznik nr 4 (brak pieczęci nagłówkowej podmiotu leczniczego)
-brak właściwego oświadczenia o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju (zgodnego z treścią ogłoszenia konkursowego)
2. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
-brak załącznika nr 4
-brak informacji o wielkości i strukturze oferenta, umożliwiającej prawidłową realizację przedmiotowego zadania
-brak informacji dotyczącej doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu nieoperacyjnej naprawy funkcjonalnej, istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip wraz z informacją o wynikach leczenia wczesnych i odległych
3. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
-brak załącznika nr 4
-brak właściwego oświadczenia o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju (zgodnego z treścią ogłoszenia konkursowego)

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu:

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-30
Data publikacji:
       2013-09-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3430 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.