Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatora lub realizatorów zadania: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej w ramach Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD


Warszawa, 6 listopada 2013 r.


OGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatorów zadania Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD unieważnia postępowanie konkursowe.
Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia unieważnienia postępowania konkursowego. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-06
Data publikacji:
       2013-11-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 2738 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.