Zamówienia publiczne 
 

Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5623-2/AB/12 08.03.2012 r.

Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5623/AB/12

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na częściową wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku: Pałac „Pod Czterema Wiatrami” w Warszawie przy ul. Długiej 38/40,wpłynęło zapytanie, na które na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnienia:
Pytanie: Jaki rodzaj blachy przyjąć do wyceny kosztorysów nakładczych otrzymanych od inwestora wraz z SIWZ i projektem budowlanym.
Kosztorysy nakładcze w opisie pozycji kosztorysowych uwzględniają blachę cynkową
Projekt budowlany 4 części opisowej przewiduje wykonawstwo wszystkich obróbek blacharskich, rynien i wszystkich rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej ?


Odpowiedź: Należy przyjąć rodzaj blachy cynkowo-tytanowa.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy sporządzaniu ofert.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-08
Data publikacji:
       2012-03-08
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 1282 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.