Zamówienia publiczne 
 

Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5623-4/AB/12 12.03.2012 r.


Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5623/AB/12

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na częściową wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku: Pałac „Pod Czterema Wiatrami” w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, wpłynęło zapytanie, na które na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnienia:
Pytanie: Czy do dokumentacji ofertowej należy załączyć kosztorysy ofertowe czy wystarczy tylko podać sumę ofertową w formularzu oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. III.1 opis sposobu przygotowania oferty „Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoru - załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe, sporządzone zgodnie z formularzami przedmiaru.”


Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy sporządzaniu ofert.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-12
Data publikacji:
       2012-03-12
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 1305 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.