Zamówienia publiczne 
 

Wynik postępowania
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5621/JP/12 23-03-2012 r.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa do Ministerstwa Zdrowia artykułów biurowych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12, za najkorzystniejszą, w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, została uznana oferta Nr 1, złożona przez
AMAD Sp. z o.o.,05-092 Łomianki, ul. Łąkowa 31, z ceną 193 207,61 zł.

Poniżej przestawiamy listę wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena
Liczba punktów
w kryterium cena

1
AMAD Sp. z o.o.
05-092 Łomianki ul. Łąkowa 31

193 207,61

100
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-23
Data publikacji:
       2012-03-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1619 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.