Zamówienia publiczne 
 

Wynik postępowania
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5616/JP/12 25-04-2012 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia obejmujących:
Część I zamówienia
Język angielski, kursy grupowe
na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 10 pracowników
Część II zamówienia
Język francuski, kursy grupowe
na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 2 pracowników
Część III zamówienia
Język niemiecki – kursy grupowe
na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 1 pracownik
Część IV zamówienia
Język angielski – konwersacje indywidualne
, dla 2 pracowników,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-5616/JP/12,
za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy została uznana
w Części I zamówienia
oferta Nr 1, złożona przez Jacka Sosnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Sosnowski „Długi Język” Centrum Języków Obcych, 00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5 lok.250, z ceną 19.500,00 zł,
w Części II zamówienia
oferta Nr 3, złożona przez Spółdzielnię Pracy LINGWISTA, 00-367 Warszawa,
ul. Kopernika 6, z ceną 10.800,00 zł,
w Części III zamówienia
oferta Nr 3, złożona przez Spółdzielnię Pracy LINGWISTA, 00-367 Warszawa,
ul. Kopernika 6, z ceną 5.400,00 zł,
w Części IV zamówienia
oferta Nr 3, złożona przez Spółdzielnię Pracy LINGWISTA, 00-367 Warszawa,
ul. Kopernika 6, z ceną 16.200,00 zł.

Poniżej przestawiamy listę wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert :

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena w zł
Liczba punktów
w kryterium cena

1
Długi Język Centrum Języków Obcych 00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 5 lok.250

CZ. I 19.500,00

CZ.IV 27.000,00


100

73,33

2
L² Language Consulting Sp. z o.o. 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8/17

CZ. I 24.636,00

CZ.IV 19.800,00


79,15

81,82

3
Spółdzielnia Pracy LINGWISTA 00-367 Warszawa, ul. Kopernika 6

CZ. I 54.000,00

CZ.II 10.800,00

CZ. III 5.400,00

CZ.IV 16.200,0036,11


100


100


100
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-25
Data publikacji:
       2012-04-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1462 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.