Zamówienia publiczne 
 

Zmiany do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5705-2/JP/12 23-05-2012 r.Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, przez okres 12 miesięcy, – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5705/JP/12 wpłynęło następujące zapytanie.

W rozdziale VIII pkt 3 Zamawiający wymaga w przypadku oferowania produktu równoważnego załączenia do oferty zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty spełniają wymogi normy ISO/IEC 19752/ 19798/23711/24712 lub równoważnych. Dodatkowo wymaga, aby podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadał stosowną akredytację w tym zakresie.
Wedle naszej wiedzy żadna instytucja na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego zajmująca się badaniem wydajności tonerów/tuszy w zakresie norm wskazanych przez Zamawiającego nie posiada akredytacji w tym zakresie. Uzyskanie więc takiego dokumentu jest niemożliwe. Czy Zamawiający dopuści w to miejsce certyfikat producenta materiału lub niezależnego podmiotu zajmującego się badaniem wydajności tonerów/tuszy ale nieposiadającego akredytacji w tym zakresie?


Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w pkt. VIII 3 wykreśla zdanie:
Dla Zamawiającego zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowną akredytację w zakresie badania jakości produktów objętych przedmiotem zamówienia.
i w to miejsce wpisuje:

Dla Zamawiającego zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-23
Data publikacji:
       2012-05-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1632 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.