Zamówienia publiczne 
 

Wyjaśnienia do siwzMINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5705-4/JP/12 24-05-2012 r.Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, przez okres 12 miesięcy, – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5705/JP/12 wpłynęło następujące zapytanie:

W załączniku nr 1 do SIWZ dotyczącym III części zamówienia, w tabeli - "Materiały eksploatacyjne do urządzeń RICOH", w kolumnie "Nazwa i typ urządzenia" jest podana nazwa urządzenia - REX ROTARY MP3300 Aficio.
Pytamy czy przetarg dotyczy urządzenia REX ROTARY MP C3300 Aficio?


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) wyjaśniamy, że przetarg dotyczy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia REX ROTARY MP C3300 Aficio.

Prosimy o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-24
Data publikacji:
       2012-05-24
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1385 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.