Zamówienia publiczne 
 

Wyjaśnienia do siwzMINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5705-6/JP/12 24-05-2012 r.


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, przez okres 12 miesięcy, – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5705/JP/12 wpłynęło następujące zapytanie:

W rozdziale VIII pkt 3 Zamawiający w przypadku oferowania produktów równoważnych wymaga załączenia do oferty zaświadczenia wydanego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowna akredytacje w zakresie badania jakości produktów objętych przedmiotem zamówienia, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty spełniają wymogi normy ISO/IEC 19752 , ISO/IEC 19798, ISO/IEC 23711, ISO/IEC 24712 lub równoważne. Informujemy, iż Polski Komitet Normalizacyjny wydał opinię w sprawie certyfikacji produktu za zgodność z wyżej wymienionymi normami ISO/IEC, iż żadna z jednostek certyfikujących wyroby współpracująca z PKN nie posiada akredytacji (uprawnień) na tę normę. Zatem nie istnieje podmiot uprawniony do kontroli jakości. Czy Zamawiający uzna za wystarczający raport potwierdzający wydajność wydany przez producenta oferowanych tonerów i tuszy?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) wyjaśniamy, że Zamawiający uzna za wystarczające raporty z przeprowadzonych - zgodnie z metodologią określoną przedmiotowymi normami - przez producenta oferowanych tonerów i tuszy testów, które potwierdzają wydajność oferowanych tonerów i tuszy.
Prosimy o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-24
Data publikacji:
       2012-05-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1445 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.