Zam闚ienia publiczne 
 

Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia w trybie z wolnej r瘯i Nr MZ-AGZ-270-5822/JP/12


OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA Nr MZ-AGZ-270-5822/JP/12

Numer og這szenia w BZP: 388778 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.
Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.
Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 371502 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
I.1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja rz康owa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA
II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Us逝gi gastronomiczne.
II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi.
II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi gastronomicznej w restauracji w czasie spotkania z zagraniczn delegacj w ramach wizyty studyjnej w dniu 9 pa寮ziernika 2012 r.
II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Zam闚ienie z wolnej r瘯i
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zam闚ienie wsp馧finansowane ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego - Priorytet X Pomoc techniczna POKL i w ramach Osi Priorytetowej XIV: Pomoc Techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 08.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:
- Henryk Nied德iadek prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz pod nazw Restauracja SENATOR Henryk Nied德iadek, ul. Szeroki Dunaj 1/3, 00-256 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN
- Cena wybranej oferty: 2592,00
- Oferta z najni窺z cen: 2592,00 / Oferta z najwy窺z cen: 2592,00
- Waluta: PLN.

ZAㄐCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zam闚ienia w trybie negocjacji bez og這szenia, zam闚ienia z wolnej r瘯i albo zapytania o cen
- 1. Podstawa prawna
Post瘼owanie prowadzone jest w trybie zam闚ienie z wolnej r瘯i na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam闚ie publicznych.
- 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami.
Zaistnia豉 pilna potrzeba udzielenia zam闚ienia w zakresie 鈍iadczenia us逝gi gastronomicznej w restauracji, w czasie spotkania z zagraniczn delegacj w ramach wizyty studyjnej. Z uwagi na konieczno嗆 terminowej realizacji zam闚ienia, z uwagi na p騧ne otrzymanie potwierdzenia wizyty, nie jest mo磧iwe udzielenie zam闚ienia w innym trybie, aby zosta造 zachowane terminy okre郵one dla tych tryb闚. Jest to us逝ga o charakterze niepriorytetowym.
Wersja do drukuPowr鏒


Data utworzenia:
       2012-10-09
Data publikacji:
       2012-10-09
Opublikowany przez: Marlena Wo幡iak

Poka rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-10-09Marlena Wo幡iak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2747 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.