Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Warszawa, 27.03.2013 r.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu” - przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13, za najkorzystniejszą, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy została uznana oferta złożona przez SQUIZ Poland Sp. z o.o., 70-542 Szczecin, ul. Sienna 7, z ceną 262.000,00 zł.
Poniżej przedstawiam listę wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu” - przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.Lista wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu MZ-AGZ-270-9076/JP/13Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-27
Data publikacji:
       2013-03-27
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 1716 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.