Zamówienia publiczne 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wykonanie, skompletowanie w nakładzie 7 200 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, w skład którego wchodzi: torba, kołonotes, długopis oraz dokument w formie listu i dostarczenie pakietów do 69 miejsc na terenie całej Polski, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pakiety startowe służą promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.
załącznik nr 1 do SzOPZ
załącznik nr 2 do SzOPZ
2. Formularz oferty załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 i 3a.
4. Wzór umowy załącznik nr 4.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-05
Data publikacji:
       2013-07-05
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 1701 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.