Działalność lobbingowa 
 

Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi


Zgodnie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.05.169.1414), udostępnieniu podlegają zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi

2014-03-24 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Jędrzeja Sadowskiego

2014-03-24 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Jędrzeja Sadowskiego

2014-03-10 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Jędrzeja Sadowskiego

2014-03-10 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Jędrzeja Sadowskiego

2014-03-04 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Patryka Pańkowskiego

2013-12-27 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Tomasza Zapalskiego

2013-07-29 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Tomasza Zapalskiego

2013-05-24 Wystąpienia Pana Tomasza Zapalskiego w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia ws. wykazu wyrobów medycznych na zlecenie

2013-02-19 pismo przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

pismo GIS adresowane do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

2013-01-16 wystąpienie zawodowego lobbysty - Pani Tamary Zimnej Kancelaria Prawa Medycznego

03-01-2013 Wniosek o spotkanie przekazany przez firmę STADA Poland Sp. z o.o.

24-10-2012 Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych, projektem ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz projektami rozporządzeń z nią związanych przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

24-10-2012 Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

23-08-2012 Dokumentacja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pani Elizy B. Walczak.

27-03-2012 Pismo firmy Mar - Med Medical Sp. z o.o. Sp. K.

15-11-2011 Informacja dotycząca spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

12-10-2011 Zaproszenie na konferencje uzgodnieniową wraz z załącznikiem - projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne - Zaproszenie na konferencję uzgodnieniową Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

02-08-2011 Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne - przekazane do Ministerstwa Zdrowia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

15-10-2010 Informacja dotycząca spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z Panią Katarzyną Sabiłło Prezesem Fundacji Lege Pharmaciae

11-10-2010 Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych

07-09-2010 Pismo pani Edyty Cierniewskiej Prezesa Zarządu TMS SP. z o.o.

05-02-2010 Zgłoszenie zainteresoawnia pracami nad projektem Założeń do projektu ustawy Prawo badań klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych

19-01-2010 Pismo Pana Tadeusza Poźniaka V-ce Prezesa Euro Mobile PET Services Sp. z o.o. zawierające prośbę o spotkanie z przedstawicielami Minsterstwa Zdrowia.

19-01-2010 Pisma przesłane do Ministerstwa Zdrowia przez Amerykańską Izbę Handlową

19-01-2010 Pismo firmy Wyeth Sp. z o.o.

19-01-2010 Pismo Dyrektora Generalnego Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Dyrektora Generalnego Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

8-01-2010 Pismo PKPP LEWIATAN oraz projektu ustawy o zasadach refundacji i ustalenia cen urzędowych rzeczowych świadczeń świadczeń zdrowotnych finansowanych, opracowanego wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

8-01-2010 Pismo Pani Danuty Gut Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

30-09-2009 Notatka ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami JTJ Polska Sp. o.o. oraz Imperial Tabacco Polska SA

22-10-2008 Pismo ELMIKO APARATURA MEDYCZNA zawierające prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej

20-10-2008 Pismo Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty - PASMI zawierające prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej

14-10-2008 Notatka Służbowa ze spotkaniaprzedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Octopharma, które odbyło się 25 września 2008 r.
Notatka Służbowa → MZ-BGP-079-5074-1/MS/08

29-07-2008 Pismo PKPP LEWIATAN zawierające prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej
dotyczy akcyzy na wyroby tytoniowe


24-06-2008 Pismo Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego, występującego w imieniu Warszawskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia "Nowy Świat"

09-06-2008 Dokumenty dotyczące Baxter, podmiotu wykonującego działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
a) pisma firmy Baxter do Ministerstwa Zdrowia; b) Notatka służbowa ze spotkania w dniu 29 kwietnia 2008 r., przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami firmy Baxter


09-06-2008 Dokumenty dotyczące Bayer HealyhCare, podmiotu wykonującego działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Notatka służbowa ze spotkania w dniu 13 maja 2008 r., przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami firmy Bayer HealyhCare


09-06-2008 Dokumenty dotyczące Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o., podmiotu wykonującego działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
(a) pismo Bioton z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania; b) Notatka służbowa ze spotkania w dniu 18 kwietnia 2008 r., przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami firmy BIOMED


07-05-2008 Pismo MEDICOVER Sp. z o.o. zawierającego prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej zdefiniowanej w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.Nr 169, poz. 1414)

28-03-2008 Pismo Pani Danuty Gut Dyrektora Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie zawierające prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

05-03-2008 Przygotowany przez Związek Pracodawców INFARMA projekt ustawy o refundacji i ustalaniu cen leków i wyrobów medycznych objętych świadczeniami refundacyjnymi

20-02-2008 Notatka Służbowa ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Ogólnopolskiej Izby Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego w dniu 4-02-2008
Notatka Służbowa → MZ-BGP-463-4518-1/MS/08

13-02-2008 Zgłoszenie Ogólnopolskiej Izby Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego, które zwrócił się z prośbą, w ramach działalności lobbingowej prowadzonej we własnym imieniu, o umożliwienie spotkania swoich przedstawicieli z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia
→ Kraków 2008-01-2008

13-02-2008 Notatka Służbowa ze spotkania Pana Krzysztofa Grzegorka Sekretarza Stanu w MZ z przedstawicielami Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o przy uczestnictwie przedstawiciela Viewpoint Group (zawodowy lobbysta)
Notatka Służbowa → MZ-BGP-022-4520-1/MS/0827-06-2007 Pismo przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.
projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw → w zakresie refundacji i ustalania cen produktów leczniczych

31-05-2007 Pismo przedstawicieli grupy franczyzobiorców, którzy obsługują wagony gastronomiczne spółki WARS

25-05-2007 Pismo przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.

18-05-2007 Pismo przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.

11-05-2007 Pismo przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o. wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

17-04-2007 Pismo o umożliwienie spotkania przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

05-04-2007 Pismo o umożliwienie spotkania przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

22-03-2007 Pismo o umożliwienie spotkania przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

14-03-2007 Pismo przedstawicieli grupy franczyzobiorców, ktorzy obsługują wagony gastronomiczne spółki WARS, z prośbą o umozliwienie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

14-03-2007 Pismo grupy farmaceutycznej CELON PHARMA z dnia 27 lutego 2007 roku, z prośbą o umozliwienie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

06-03-2007 Zgłoszenie przekazane przez zawodowego lobbysttę Viewpoint Group Public Relations & Lobbing.

20-02-2007 Propozycja spotkania przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa w celu omówienia kwestii związanych z projektami rozporządzeń refunadacyjnych

16-02-2007 Zgłoszenie Salans D Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa w imieniu osoby prawnej MSD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zainteresowania pracami nad projektami rozporządzeń refunadacyjnych


16-02-2007 Zgłoszenie Salans D Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa w imieniu osoby prawnej MSD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zainteresowania pracami nad projektami rozporządzeń refunadacyjnych


27-07-2006 Zgłoszenie PPHU „Muskat” Waleria Gray zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

29-05-2006 Zgłoszenie Krajowego Sztabu Ratownictwa zainteresowania pracami nad projektem z dnia 17 maja 2006 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

29-05-2006 Zgłoszenie Krajowego Sztabu Ratownictwa zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o ratownictwie medycznym "Ustawa o ratownictwie medycznym"
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2014-03-24
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-24Monika Latoszek Aktualizacja
2014-03-10Monika Latoszek Dodano dwa zgłoszenia
2014-03-04Monika Latoszek Aktualizacja
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre dodanow wystapienie
2013-02-19Marlena Woźniak dodano korespondencje GIS i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
2013-01-03Marlena Woźniak dodano: Wniosek o spotkanie przekazany przez firmę STADA Poland Sp. z o.o.
2012-10-24Marlena Woźniak dodano: Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
2012-08-23Małgorzata Woźniak-Juhre dodano - Dokumentacja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pani Elizy B. Walczak
2012-03-27Monika Latoszek Dodanie pisma firmy Mar - Med Medical Sp. z o.o. Sp. K.
2011-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre 
2011-10-12Monika Latoszek 
2011-08-02Małgorzata Woźniak-Juhre 
2011-02-15Małgorzata Woźniak-Juhre 
2010-10-11Małgorzata Woźniak-Juhre 
2010-09-08Małgorzata Woźniak-Juhre 
2010-02-05Monika Latoszek 
2010-01-28Małgorzata Woźniak-Juhre 
2010-01-08Małgorzata Woźniak-Juhre 
2009-09-30Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-07-01Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-06-09Małgorzata Woźniak-Juhre 

Słowa kluczowe: Działalnść lobbingowa, lobbing
Statystyka strony: 12399 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.