Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 13


Dz.Urz.MZ.10.13 → z dnia 11 grudnia 2010 r.


ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 71 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.10.13.71
poz. 72 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców
Dz.Urz.MZ.10.13.72
poz. 73 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie
Dz.Urz.MZ.10.13.73
poz. 74 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej – zdrowie
Dz.Urz.MZ.10.13.74
poz. 75 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Dz.Urz.MZ.10.13.75
poz. 76 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów standardów postępowania w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej
Dz.Urz.MZ.10.13.76
poz. 77 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Dz.Urz.MZ.10.13.77

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Słowa kluczowe: Dziennik Urzędowy, Dziennik, mz
Statystyka strony: 4031 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.