Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 1Dz.Urz.MZ.11.01 z dnia 6 stycznia 2011 r.


ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 1 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.1
poz. 2 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.2
poz. 3 Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia
Dz.Urz.MZ.11.1.3
poz. 4 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Dz.Urz.MZ.11.1.4
poz. 5 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.5
poz. 6 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
Dz.Urz.MZ.11.1.6
poz. 7 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”
Dz.Urz.MZ.11.1.7
poz. 8 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu
Dz.Urz.MZ.11.1.8
poz. 9 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki
Dz.Urz.MZ.11.1.9
poz. 10 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.10
poz. 11 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2010 r.
Dz.Urz.MZ.11.1.11
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Słowa kluczowe: Dziennik Urzędowy, Dziennik, mz
Statystyka strony: 3517 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.