Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 2Dz.Urz.MZ.11.02 z dnia 18 lutego 2011 r.


ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 12 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Dz.Urz.MZ.11.2.12
poz. 13 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Dz.Urz.MZ.11.2.13
poz. 14 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)
Dz.Urz.MZ.11.2.14
poz. 15 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.11.2.15
poz. 16 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej
Dz.Urz.MZ.11.2.16
poz. 17 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Intensywnej Terapii
Dz.Urz.MZ.11.2.17
poz. 18 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.2.18
poz. 19 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu i planu szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepic
Dz.Urz.MZ.11.2.19
poz. 20 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – endoprotezoplastyka
Dz.Urz.MZ.11.2.20
poz. 21 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w dziedzinie okulistyki – leczenie zaćmy
Dz.Urz.MZ.11.2.21
poz. 22 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia.
Dz.Urz.MZ.11.2.22


OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA


poz. 23 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.2.23
poz. 24 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2010 r.
Dz.Urz.MZ.11.2.24KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA


poz. 25 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów dla cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.2.25
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Słowa kluczowe: Dziennik Urzędowy, Dziennik, mz
Statystyka strony: 3320 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.