Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne


Dz.Urz.MZ.11.3.37 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne1) 2)


Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) ogłasza się wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Główny Inspektor Sanitarny


1) Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 45).
2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 28).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6533 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.