Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 3Dz.Urz.MZ.11.03 z dnia 1 kwietnia 2011 r.


ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 26 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu
Dz.Urz.MZ.11.3.26
poz. 27 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zasad Przekazywania Samorządowi Lekarskiemu Środków z Budżetu Państwa na Pokrycie Kosztów Czynności Przejętych od Administracji Państwowej
Dz.Urz.MZ.11.3.27
poz. 28 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Norm Zatrudnienia i Wartościowania Stanowisk Pracy dla Pracowników Wykonujących Zawody Medyczne Objętych Skróconą Dobową Normą Czasu Pracy
Dz.Urz.MZ.11.3.28
poz. 29 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.3.29
poz. 30 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych
Dz.Urz.MZ.11.3. 30
poz. 31 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów
Dz.Urz.MZ.11.3.31
poz. 32 Zarządzanie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.3.32
poz. 33 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
Dz.Urz.MZ.11.3.33
poz. 34 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii
Dz.Urz.MZ.11.3.34
poz. 35 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie
Dz.Urz.MZ.11.3.35
poz. 36 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii.
Dz.Urz.MZ.11.3.36


OBWIESZCZENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANIATRNEGO


poz. 37 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne
Dz.Urz.MZ.11.3.37

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Słowa kluczowe: Dziennik Urzędowy, Dziennik, mz
Statystyka strony: 4698 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.