Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 4Dz.Urz.MZ.11.04 z dnia 14 kwietnia 2011 r.


ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 38 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Dz.Urz.MZ.11.4.38
poz. 39 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.11.4.39
poz. 40 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia zasad zbycia, najmu, dzierżawy oraz użyczenia aktywów instytucji gospodarki budżetowej, dla której funkcje organu założycielskiego pełni minister właściwy do spraw zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.4.40


OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 41 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.MZ.11.4.41
poz. 42 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.11.4.42
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Słowa kluczowe: Dziennik Urzędowy, Dziennik, mz
Statystyka strony: 3514 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.