Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


Dz.Urz.MZ.07.13.69 → z dnia 10 września 2007 r.
zmiana Dz.Urz.MZ.10.5.36
Dz.Urz.MZ.10.13.71


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego
w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w składzie:
1) Dagmara Korbasińska – Przewodnicząca Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Andrzej Jagiełło – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
3) Anita Janusz – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
4) Aleksandra Jarosińska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
5) Tomasz Kołakowski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
6) Dorota Radziszewska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
7) Barbara Szabunia – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Zbigniew Religa1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8502 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.