Ogłoszenia 
 

Informacja dotycząca możliwości skrócenia czasu kształcenia na tzw. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych


W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości skrócenia czasu kształcenia na tzw. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych realizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) Ministerstwo Zdrowia przedstawia następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia czas kształcenia na studiach zawodowych w stosunku do pielęgniarek nie może być krótszy niż:
1) trzy semestry lub 1.633 godziny - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później;
2) pięć semestrów lub 3.000 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81;
3) trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych;
4) dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych;
5) dwa semestry - dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Natomiast zgodnie z § 2 pkt 2 tego samego rozporządzenia czas kształcenia na studiach zawodowych w stosunku do położnych nie może być krótszy niż:
1) trzy semestry lub 1.479 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych;
2) dwa semestry lub 1.086 godzin - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

Przytoczone przepisy rozporządzenia poprzez zastosowanie alternatywy łącznej wyrażonej wyrazem „lub” wskazują, że wykonanie jednego z zawartych w nim warunków oznacza spełnienie normy dotyczącej czasu kształcenia. Przy czym zasadniczą normą zawartą w tych przepisach jest warunek dotyczący ilości godzin. Jednocześnie cytowane przepisy nie wykluczą wypełnienia obu warunków łącznie, bowiem taki jest sens stosowania w języku prawnym wyrazu „lub”. Tym samym istnieje możliwość skrócenia ilości semestrów - do takiego działania uprawnia bowiem przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 92, poz. 885), zgodnie z którym tzw. studia pomostowe dla pielęgniarek lub położnych mogą trwać krócej niż 6 semestrów, w związku z § 2 ww. rozporządzenia - przy jednoczesnym zachowaniu warunku dotyczącego ilości godzin.
Przytoczony przepis art. 11 ust. 2 ww. ustawy czyni jednak jeden istotny warunek takiego działania, mianowicie pielęgniarka lub położna musi uzyskać wiedzę, kwalifikacje i umiejętności odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu studiów określonych w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.).
Tym samym należy podkreślić, że w praktycznym stosowaniu analizowanych przepisów dotyczących czasu trwania tzw. studiów pomostowych należy mieć na uwadze możliwości zarówno uczelni jak i jej studentów umożliwiające skrócenie ilości semestrów, przy zachowaniu normy dotyczącej minimalnej ilości godzin zgodnej z minimum określonym w ww. rozporządzeniu, pozwalającej jednocześnie na realizację programu. Ponadto, ilość semestrów w danej uczelni powinna być określona na samym początku ich rozpoczęcia tak aby potencjalni studenci i ich pracodawcy wiedzieli z jakim okresem czasu muszą się liczyć przy podjęciu decyzji o dokształceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4398 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.