Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych...


RZECZNIK PRASOWY MINISTRA ZDROWIA
Renata Furman

KOMUNIKAT


W związku z licznie napływającymi do Ministerstwa Zdrowia pytaniami dotyczącymi zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2003 r., informuję:

    1. W dniu 7 lutego 2003 r. odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia z dyrektorami kas chorych i przewodniczącymi rad kas chorych, poprzedzone konsultacjami z organizacjami świadczeniodawców oraz związkami i samorządami zawodowymi ochrony zdrowia.
W wyniku powyższych działań, celem zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym po wejściu w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Minister Zdrowia zwrócił się do przewodniczących rad kas chorych i dyrektorów kas chorych o podjęcie działań zmierzających do przedłużenia do końca 2003 r. terminów obowiązywania umów zawartych z poszczególnymi świadczeniodawcami.

    2. W związku z powyższym, dotychczasowe umowy pomiędzy świadczeniodawcami a kasami chorych mogą być przedłużone do końca 2003 r. na podstawie aneksów, a przypadkach, gdy zapisy umowy uniemożliwiają jej przedłużenie lub istnieje konieczność finansowania świadczeń dotąd nie objętych kontraktowaniem, kasa chorych przeprowadzi postępowanie konkursowe. Postępowania konkursowe nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia będzie prowadzone na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

    3. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na 2004 r., prowadzony w oparciu o przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, rozpocznie się w III kwartale 2003 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-21
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8316 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.