Ogłoszenia 
 

INFORMACJA PRASOWA AKTUALNA SYTUACJA PROFILAKTYKI JODOWEJ W POLSCE I ZAPOBIEGANIE NADCIŚNIENIU I MIAŻDŻYCY W ŚWIETLE OSTATNICH REKOMENDACJI WHO


Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 28.04.2008 r.INFORMACJA PRASOWA

AKTUALNA SYTUACJA PROFILAKTYKI JODOWEJ W POLSCE
I ZAPOBIEGANIE NADCIŚNIENIU I MIAŻDŻYCY
W ŚWIETLE OSTATNICH REKOMENDACJI WHOW wyniku wdrożenia w roku 1997 Narodowego Programu Eliminacji Niedoboru Jodu (NPENJ) i powszechnej profilaktyki jodowej opartej na obowiązkowym jodowaniu soli kuchennej, Polska w ocenie Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu oraz UNICEF została w roku 2003 przesunięta do grupy krajów Europy z wystarczającą podażą jodu na poziomie populacyjnym. Najlepsze wyniki zostały osiągnięte w głównej grupie ryzyka - u dzieci szkolnych gdzie częstość wola po raz pierwszy w historii profilaktyki jodowej w Polsce spadła poniżej 5% - a więc poniżej poziomu endemicznego. Nadal otwartym zagadnieniem jest zabezpieczenie w rekomendowaną dodatkową dzienną dawkę jodu (100-150ug) kobiet w ciąży i kobiet karmiących, gdyż z tylko ok. 50-60 % kobiet taką dawkę dodatkowo otrzymuje. Alarmujący wzrost częstości nadwagi, otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu-2 i chorób układu sercowo- naczyniowego spowodował uruchomienie akcji profilaktycznych (Program „Polkard”, Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia) gdzie jednym z podstawowych elementów profilaktyki jest ograniczenie nadmiernego spożycia soli kuchennej – a więc głównego nośnika jodu. Ten kierunek działań profilaktycznych został bardzo silnie wyrażony w rekomendacjach WHO w Paryżu (2006) i Luksemburgu (2007).Ograniczenie spożycia soli kuchennej głównego nośnika jodu o 50% grozi drastycznym obniżeniem efektywności profilaktyki jodowej. Wymaga to podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do efektywnego obniżenia spożycia soli, a jednocześnie do modyfikacji aktualnego modelu profilaktyki jodowej.

Zebranie ekspertów w dniu 28.04.2008 r. w Ministerstwie Zdrowia sformułowało w tej sprawie następujące wnioski.
1. Promowanie produkcji soli kuchennej o zmniejszonej zawartości sodu.
2. Obowiązkowe umieszczenie informacji o stężeniu soli i rekomendowanym poziomie spożycia na produktach żywnościowych, oraz jadłospisach w żywieniu zbiorowym.
3. Promowanie produkcji pieczywa, wędlin i koncentratów spożywczych o zmniejszonym stężeniu soli.
4. Rozpoczęcie jodowania pasz zwierząt hodowlanych dla osiągnięcia zwiększenia stężenia jodu w mleku o 100% ( poziom rozwiniętych krajów europejskich).
5. Dopuszczenie do obrotu wód mineralnych i stołowych ze znanym i uwidocznionym stężeniem jodu wraz z informacją o normach spożycia jodu.
6. Prowadzenie badań nad spożyciem soli i jodu, oraz zwiększenie kontroli soli jodowanej.
7. Rozpoczęcie intensywnej promocji tych zaleceń w mediach.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5669 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.