Ogłoszenia 
 

Informacja dotycząca sprostowania ogłoszenia o wyborze ofert, złożonych przez wykonawców (uczelnie) zamierzających realizować studia pomostowe, dofinansowane ze środków unijnych


MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa 6 czerwca2008 r.Informacja
dotycząca sprostowania ogłoszenia o wyborze ofert, złożonych przez wykonawców (uczelnie) zamierzających realizować studia pomostowe,
dofinansowane ze środków unijnych.


W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do Departamentu Pielęgniarek Położnych w sprawie ogłoszenia z dnia 29 maja 2008r. o wyborze ofert tj. uczelni, zamierzających realizować studia pomostowe, które będą dofinansowane ze środków unijnych, uprzejmie wyjaśniam.

W ogłoszeniu o wyborze ofert do zawarcia umowy ramowej (tj. wykazie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym), zamieszonym na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, został podany limit przyjęć na rok akademicki 2008/2009, który nie będzie odpowiadał rzeczywistemu limitowi określonemu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne na rok 2007/2008. Projekt tego rozporządzenia, w ramach procedury legislacyjnej znajduje się obecnie na etapie uzgodnień zewnętrznych i nie jest aktualnie znana ostateczna wysokość tego limitu.

W związku z powyższym, informacja podana w ogłoszeniu o wyborze ofert dotycząca limitów przyjęć na studia pomostowe na rok akademicki 2008/2009 jest jedynie propozycją złożoną przez uczelnie o przyznanie limitów przyjęć na studia pomostowe na rok akademicki 2008/2009. Ostateczna wysokość tego limitu zostanie ogłoszona po wejściu w życie powyższego rozporządzenia.

Informuje również, iż nie wszystkie uczelnie, które znalazły się w ogłoszeniu
o wyborze ofert będą realizować studia pomostowe dofinansowane ze środków unijnych, ponieważ nie zakończyła się jeszcze procedura wyboru ofert wykonawczych. Procedura ta polega na tym, iż uczelnie które obecnie znalazły się w wykazie ofert są uprawnione do zawarcia tzw. Umowy Ramowej. Umowa Ramowa zostanie zawarta na okres jednego roku pomiędzy Ministrem Zdrowia/Departamentem Pielęgniarek i Położnych a wykonawcami (uczelniami). Następnie po zawarciu Umów Ramowych konkretne zamówienia będą udzielane na podstawie umów wykonawczych z tymi uczelniami, które złożyły najkorzystniejszą ofertę. Dopiero te uczelnie będą uprawnione do prowadzenia studiów pomostowych, dofinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE.

z-ca Dyrektora
Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Jolanta Skolimowska
29-05-2008 Ogłoszenie o wyborze oferty
przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej
w sprawie wyboru uczelni
Znak ZZP-47/08
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3555 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.