Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie dyżurów medycznych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy


Warszawa, 2 sierpnia 2012 r.Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie dyżurów medycznych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy


Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że zgodnie z § 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654,z późn. zm.) w zakresie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, lekarz odbywający staż podyplomowy jest zobligowany do pełnienia dyżurów medycznych w wymiarze odpowiadającym 10 godzinom 5 minutom tygodniowo przy zachowaniu 48 godzinnego tygodnia pracy.

Wypracowanie normy czasowej 1 dyżuru medycznego nie musi się odbywać jednorazowo.

Ponadto, pragniemy dodać, iż projekt nowego rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty przewiduje możliwość pełnienia w trakcie stażu 1 dyżuru w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwóch dyżurów w tygodniu w wymiarze: 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2012-08-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 22523 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.