Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy


Ogłoszenie o wynikach przetargu w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy


Minister Zdrowia informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, prowadzonego
w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego, na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy, wybrane zostały następujące oferty usług do realizacji w 2008 r. na łączną kwotę 382.926.00 zł.

Wykaz ofert proponowanych do sfinansowania przez Ministra Zdrowia:
LP Propozycja usługi Proponowana cena usługi w złotych Uzasadnienie wyboru Jednostka
1 „Profilaktyka pierwotna chorób alergicznych pochodzenia zawodowego”.. 93.585,00 Zakres pracy zgodny z priorytetami określonymi w ogłoszeniu o przetargu. Praca ma istotne znaczenie z uwagi na zdecydowanie zwyżkową tendencję chorób alergicznych. IMP w Łodzi
2 „Epidemiologia a profilaktyka alergii zawodowych w świetle analizy danych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu za lata 1987 – 2007” 82.971,00 Temat zgodny z priorytetami określonymi przez Organizatora przetargu. Istotny z punktu widzenia dynamiki alergii zawodowych w ostatnim dwudziestoleciu. IMPiZŚ w Sosnowcu
3 „Zapobieganie zagrożeniom zdrowia dzieci podczas prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Program i materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół wiejskich”. 107.900,00 Temat zgodny z priorytetami określonymi przez Organizatora przetargu. Problematyka istotna z punktu widzenia ochrony zdrowia młodocianych pracowników. Oferta, spośród zgłoszonych na ten temat propozycji, najbardziej odpowiadająca Organizatorowi przetargu pod względem tematycznym. IMW w Lublinie
4 „Epidemiologia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych wynikających z kontaktu z parami rtęci”. 98.470,00 Zakres pracy zgodny z priorytetami określonymi przez Organizatora przetargu. Akademia Medyczna we Wrocławiu
RAZEM 382.926.00
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3891 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.