Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej


KOMUNIKAT
Departamentu Dialogu Społecznego
z dnia 18 marca 2003 r.    Począwszy od dnia 1 stycznia 2003r. ustała możliwość podwyższania przez pracodawców dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy nowelizującej Kodeks Pracy z dnia 1 marca 2001r. Powoduje to konieczność stosowania ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w obowiązującym brzmieniu, zgodnie z którą czas pracy pracownika zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień (art.32g ust.1 ).

    W tym zakresie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) są korzystniejsze dla pracownika od przepisów Kodeksu pracy, a ponieważ ustawa ta ma charakter przepisów szczególnych w stosunku do Kodeksu pracy, ma pierwszeństwo w stosowaniu.

    Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wyraźnie wskazuje w art. 32g ust.1, że czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, co oznacza, że wymiar czasu pracy może być korzystniejszy dla pracownika w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, wynikającym z Kodeksu pracy.

    Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej posługuje się wciąż pojęciem "dni dodatkowo wolnych od pracy" zniesionym nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 1 marca 2001r. Dlatego też do czasu nowelizacji ustawy, przepisy odnoszące się do pracy w "dni dodatkowo wolne od pracy" należy stosować do pracy w dniach innych niż niedziele i święta oraz innych niż wynikające z przyjętego rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, pod warunkiem jednak, że nie stanowią one pogorszenia sytuacji pracownika w porównaniu z zapisami kodeksowymi.

Renata Pałka
Koordynator Departamentu Dialogu SpołecznegoWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 11343 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.