Ogłoszenia 
 

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dot. zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania środków farmaceutycznych


GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
DOROTA DULIBAN

GIF-IW-408/30/03

KOMUNIKAT
z dnia 19 marca 2003 r.

    Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, ze zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ”zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania środków farmaceutycznych, wydane przed dniem wejścia w życie Prawa Farmaceutycznego, zachowują ważność pod warunkiem złożenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie Prawa farmaceutycznego, wykazu wytwarzanych produktów leczniczych”.
    Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych „ustawa – Prawo farmaceutyczne, weszła w życie z dniem 1 października 2002 r.”.
    Przedstawiając powyższe informuję wszystkich przedsiębiorców, zajmujących się wytwarzaniem produktów leczniczych , że 31 marca br. mija termin przewidziany na przesłanie wykazu wytwarzanych produktów leczniczych do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Po upływie powyższego terminu zezwolenie traci ważność z mocy ustawy.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-19
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5050 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.