Ogłoszenia 
 

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący konieczności dostosowania działań prowadzonych w zakresie reklamy produktów leczniczych do obowiązujących przepisów


GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
Dorota Duliban

GIF-DD-25/03

KOMUNIKAT
z dnia 19 marca 2003 r.

    W związku z obecnością w placówkach służby zdrowia i aptekach ogólnodostępnych materiałów reklamowych niezgodnych z obowiązującymi przepisami przypominam, że z dniem 1 marca 2003 roku upłynął termin dostosowania prowadzonej reklamy do regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. nr 230 poz. 1936).
    Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia reklama rozpoczęta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 stycznia 2003 roku, a niespełniająca wymogów w nim zawartych, mogła być kontynuowana do dnia 1 marca 2003 roku.
    Przedstawiając powyższe zwracam się do podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie reklamy o bezzwłoczne dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa.
    Jednocześnie przypominam, iż w przypadku stwierdzenia naruszeń Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmować będzie kroki przewidziane przez ustawę Prawo farmaceutyczne.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-19
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3152 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.