Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący programów kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji


KOMUNIKAT
dotyczy zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia programu kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.


Uprzejmie informujemy, iż Minister Zdrowia zatwierdził opracowany przez zespól ekspertów program:

kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji;

kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.


Programy te skierowane są do osób realizujących zadania z zakresu sterylizacji i dezynfekcji. W szczególności informujemy, iż kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej skierowany jest do osób posiadających wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz 3 - letni staż pracy w zawodzie lub wykształcenie średnie medyczne i 6 letni staż pracy w zawodzie, zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni lub osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Pragniemy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300 z późn. zm.) osoba zatrudniona na stanowisku kierownika centralnej sterylizacji powinna posiadać: wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz 3 - letni staż pracy w zawodzie lub wykształcenie średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne oraz 6 letni staż pracy w zawodzie.

Natomiast kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zatrudnionych lub przygotowujących się do pracy w sterylizatomi, jak również zajmujące się dezynfekcją i sterylizacją wyrobów medycznych w ramach swoich obowiązków.

Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje dotyczące m. in. czasu trwania kursów, sposobu organizacji, wymagań wstępnych dla uczestników (zasad i sposobu naboru) wymagań kwalifikacyjnych dla kierownika kursu, wykładowców i opiekunów zajęć praktycznych oraz planu i treści nauczania zawarte są w przedstawionych poniżej programach.

Mając na uwadze powyższe pragniemy poinformować, iż zainteresowane podmioty, spełniające niezbędne wymagania, mogą rozpocząć realizację kursów w oparciu o przedmiotowe programy.

Pliki do pobrania:
Program kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji;
Program kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11687 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.