Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazów leków refundowanych


Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazów leków refundowanych


Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 j.t), zamieszcza się wysokości limitów cen leków i wyrobów medycznych w wykazach:
leków podstawowych i uzupełniających,
chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wnioskodawca może, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wysokości limitów cen leków i wyrobów medycznych w wykazach, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2, zaproponować cenę niższą niż cena określona we wniosku.
Załącznik limity cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za ryczałtową lub częściową odpłatnością
plik w formacie *pdf
Załącznik limity cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za ryczałtową lub częściową odpłatnością
plik w formacie *rtf
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7652 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.