Ogłoszenia 
 

Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych








Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


ma przyjemność zaprosić Państwa

na konferencję prasową

CZY GROZI NAM POWRÓT DO ERY PRZEDANTYBIOTYKOWEJ?

organizowaną w ramach Ogólnopolskiej Kampanii






Konferencja odbędzie się

10 grudnia 2008 r. (środa) o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu, przy ul. Ząbkowskiej 41 w Warszawie
sala konferencyjna (parter)


Wynalezienie antybiotyków było jednym z największych osiągnięć medycyny, obecne ich nadużywanie stanowi problem o rozmiarach pandemii (prof. Waleria Hryniewicz).
Pierwszy antybiotyk, penicylina, został odkryty w roku 1929, wprowadzony do lecznictwa w roku 1941; W roku 1946 Aleksander Fleming, odkrywca penicyliny przestrzegał, iż stosowanie zbyt małych dawek penicyliny prowadzi do wytworzenia szczepów bakterii opornych na lek; pierwsze sczepy penicylinooporne pojawiły się już w roku następnym... Rok 1959 przynióśł nowy antybiotyk – meticylinę, którą była stosowana w leczeniu zakażeń szczepami niewrażliwymi na penicylinę; dwa lata później w USA zidentyfikowano bakterie meticylinooporne, które z trzyletnim opóźnieniem (w 1964 r.) pojawiły się w Polsce. Obecnie na całym świecie obserwuje się masowe narastanie częstości występowania zakażeń, szczególnie wewnątrzszpitalnych, wywoływanych przez drobnoustroje oporne na wiele leków, z drugiej zaś strony - firmy farmaceutyczne wycofują się z programów badawczych pozyskiwania nowych leków z tej grupy, co może w niedługiej perspektywie spowodować powrót do sytuacji podobnej do ery przedantybiotykowej. Pełne zahamowanie wytwarzania oporności na leki nie jest możliwe, natomiast można ograniczyć rozmiary tego zjawiska. W jaki sposób? Antybiotyki należy chronić przed... pacjentami, ale także i lekarzami. Temu celowi służy Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce uruchomiony w roku 2004.
Tematyka antybiotykoterapii rodzi wiele pytań; podczas Konferencji postaramy się odpowiedzieć na większość z nich, między innymi

Dlaczego tak łatwo powstaje oporność na antybiotyki?
Czy antybiotyki powinny być stosowane jako tzw. „leki osłonowe” w zakażeniach wirusowych, np. w grypie?
Czy można pomijać testy lekowrażliwości przy leczeniu przeciwbakteryjnym?
Dlaczego oporne szczepy bakteryjne występujące w szpitalach są tak niebezpieczne?
Czy wskazane jest stosowanie ochroniaczy na obuwie w szpitalach?
Jakie są perspektywy pozyskania nowych antybiotyków?
Dlaczego chorzy często domagają się antybiotyków, zaś lekarze równie często je przepisują, czyli jak wyglądają psychiczne aspekty nadużywania antybiotyków?kn

Zgodnie z życzeniem dziennikarzy, tradycyjnie już przedłożymy BAROMETR HARMONIZACJI, czyli najbardziej aktualne dane (z 30.11.2008) dotyczące harmonizacji dokumentacji leków.


Konferencję poprowadzi dr n. med. Wojciech Łuszczyna



Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 9 grudnia 2008:
Anna Plich, tel. (022) 492-12-40, fax (0 22) 492-12-49, lub anna.plich@urpl.gov.pl





Program konferencji prasowej




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6781 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.