Ogłoszenia 
 

Informacja o zmianie przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych


Ministerstwo Zdrowia informuje, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniło się brzmienie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zmiana dotyczy osób bezrobotnych oraz osób pobierających stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy.

Zgodnie z nowym stanem prawnym osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoby bezrobotne, nie zaś jako członkowie rodziny, jak to było dotychczas. Powyższa zmiana nie ma natomiast wpływu na sytuację osób niepracujących, które nie posiadają statusu bezrobotnego. Osoby niepracujące, które nie posiadają statusu bezrobotnego podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej na dotychczasowych zasadach. W tym zakresie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) nie dokonała żadnych zmian.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5162 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.