Ogłoszenia 
 

INFORMACJA dot. uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych


INFORMACJA
dot. uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych


Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych albo w przypadku, gdy projekt nie był zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia. Zgłoszenie wnosi się do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy lub rozporządzenia. Podlega ono udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem ustawy albo rozporządzenia.

Otrzymane przez Ministerstwo Zdrowia uwagi do projektów aktów normatywnych publikowane są na stronie internetowej bez ingerencji w ich treść. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za treść uwag zgłoszonych w trakcie prac legislacyjnych nad projektami.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1503 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.