Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący wykazu podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, które będą pomocne w przygotowaniach diagnostów laboratoryjnych do egzaminu specjalizacyjnego


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.) diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym w szczególności ma prawo do uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz odbywania specjalizacji diagnostów laboratoryjnych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz.1319).

Jednocześnie Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia w załączeniu wykaz podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, które będą pomocne w przygotowaniach diagnostów laboratoryjnych do egzaminu specjalizacyjnego, otrzymany od Pana Prof. dr hab. Jana Kantego Kulpy – Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna. Powyższy wykaz będzie sukcesywnie uzupełniany.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4141 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.