Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie konferencji „okrągłego stołu”


RZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA
Agnieszka Gołąbek

KOMUNIKAT

    Konferencja „okrągłego stołu” jest odpowiedzią na zgłaszaną przez środowisko potrzebę dyskusji i wypracowania propozycji przyszłościowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia. Swój udział w konferencji zapowiedziało ponad 90 organizacji związanych z systemem lecznictwa w Polsce. W trakcie spotkań konsultacyjnych, które odbywały się od połowy marca br., zaproszeni partnerzy społeczni podkreślali, że zaproponowana konferencja jest pierwszą próbą podjęcia prawdziwego dialogu i zwrócenia uwagi na głosy wszystkich grup społeczno - zawodowych związanych z ochroną zdrowia.
    Organizatorem konferencji jest minister zdrowia Leszek Sikorski, kontynuujący pomysł, którego autorem był Marek Balicki. Inicjatywa została zaakceptowana przez najwyższe organy władzy w Polsce. Poparcie, jakiego konferencji udzielili Prezydent i Premier, daje gwarancje, że ustalenia wypracowane w trakcie obrad znajdą swoje odzwierciedlenie w działaniach władz publicznych.
    „Okrągły stół” nie jest miejscem oficjalnych negocjacji partnerów społecznych z Rządem w zakresie doraźnego rozwiązywania problemów, natomiast ma na celu osiągniecie porozumienia w konstruowaniu strategii naprawy ochrony zdrowia w Polsce. Doświadczenie i realizm uczestników będą stanowiły o jakości wniosków wypływających z dyskusji w zespołach problemowych.
    Pierwsze spotkanie jest spotkaniem programowym, na którym zostanie wypracowany szczegółowy schemat i zakres tematyczny prac „okrągłego stołu”. Główny ciężar prac przejmą następnie wyłonione w trakcie obrad zespoły robocze. Gościny uczestnikom spotkania udzielił Państwowy Zakład Higieny. Koordynatorem konferencji jest dr Krzysztof Kuszewski.

Agnieszka Gołąbek

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5820 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.