Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy


Ogłoszenie o wynikach przetargu w trybie art. 701 Kodeksu cywilnego na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy


Minister Zdrowia informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 701 Kodeksu cywilnego na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy, wybrane zostały następujące oferty usług do realizacji w 2009 r. na łączną kwotę 329 321,08 zł.

LP Propozycja usługi Proponowana cena usługi w złotych Wykonawca
1. „Monografia pt. „Zagrożenie zdrowia i ochrona zdrowia pracujących w narażeniu na pola i promieniowania elektromagnetyczne 0-300 GHz” 34 660,19 IMP w Łodzi
2. „Zalecenia do wykonywania badań profilaktycznych osób narażonych na wybrane czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy stwarzające częste problemy orzecznicze” 62 293,67 IMP w Łodzi
3. „Zalecenia dotyczące badań profilaktycznych osób narażonych na działanie czynników chemicznych, w tym rakotwórczych nie uwzględnionych we wskazówkach metodycznych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników” 52 901,22 IMP w Łodzi
4. „Badania profilaktyczne rolników indywidualnych” 58 500 IMW w Lublinie
5. „Zalecenia dotyczące postępowania lekarskiego w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na spaliny silnika Diesla” 60 530 IMPiZŚ w Sosnowcu
6. „Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy pracownic w ciąży –nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży : związek z wykonywaną pracą zawodową, sposoby zapobiegania” 60 436 Akademia Medyczna we Wrocławiu
RAZEM 329 321,08 zł
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4488 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.