Ogłoszenia 
 

Nowe projekty z obszaru ochrony zdrowia na liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko


Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przypomnijmy, iż projekty indywidualne stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Nowe projekty w ramach Priorytetu XII PO IiŚ:


1. Utworzenie Kliniki Chorób Zakaźnych i dostosowanie zaplecza diagnostyczno leczniczego SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
2. Rozbudowa Szpitala Klinicznego Nr 1 - Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PAM;
3. Poprawa efektywności leczenia chorób płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
4. Rozbudowa Instytutu Kardiologii o nowy Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej wraz z przebudową Klinik i doposażeniem Instytutu w wysokospecjalistyczny aparat hemodynamiczny przystosowany do pracy hybrydowej;
5. Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce - Zdrój.

Ponadto nastąpiła zmiana trybu realizacji projektu Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Obecnie projekt ten umieszczony został również na liście projektów indywidualnych.
Dodatkowo projekt w zakresie Budowy i remontu oraz doposażenia baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został podzielony na dwa odrębne projekty, co umożliwi szybszą realizację inwestycji.


Łącznie w obszarze ochrony zdrowia na liście projektów indywidualnych PO IiŚ zamieszczonych zostało 8 projektów, których koszt całkowity wynosi 462,27 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 362,94 mln zł.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6337 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.