Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w procedurze „Przyjmowanie klientów zewnętrznych”


MINISTERSTWO ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

Warszawa, 4 grudnia 2009 r.Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w procedurze „Przyjmowanie klientów zewnętrznych”


Uprzejmie informuję, iż w procedurze „Przyjmowanie klientów zewnętrznych”, w trosce o zwiększenie przejrzystości, wprowadzono następującą zmianę:
„W przypadku klientów zewnętrznych nie reprezentujących wnioskodawców w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych warunkiem koniecznym do odbycia spotkania z przedstawicielami MZ jest podanie we wniosku o spotkanie danych:
1) dotyczących źródeł finansowania danej organizacji i jej przedstawicieli,
2) istnienia stosunków prawnych i faktycznych rodzących dla danej osoby korzyści finansowe lub też obietnice tych korzyści (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło itp.).

W celu dochowania najwyższych standardów przejrzystości w kontaktach z klientami zewnętrznymi i zapewnienia dbałości o przestrzeganie jasnych zasad dotyczących spotkań z klientami zewnętrznymi niezgłoszenie powyższych danych, lub też poświadczenie nieprawdy będzie skutkować brakiem możliwości bezpośredniego spotkania – tym samym odpowiedzi na wszelkie zadane pytania zostaną przekazane w drodze pisemnej.”
Pełna treść procedury jest dostępna w załączniku do niniejszego komunikatu.

/-/ Marek TwardowskiZałącznik:
Procedura „Przyjmowanie klientów zewnętrznych”Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6581 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.