Ogłoszenia 
 

Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy


Komunikat dotyczący zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowane są z udziałem lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych oraz przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie. W związku z powyższym, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy określiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi, iż wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy nabywane będą w ramach szkolenia organizowanego przez podmioty, wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) tj. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

Ponadto pragniemy poinformować, iż przedmiotowe szkolenie może być realizowane wyłącznie w oparciu o program szkolenia, który został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia. Poniżej przedstawiamy przedmiotowy program szkolenia.

Mając na uwadze powyższe, wyłącznie ukończenie szkolenia, realizowanego w oparciu o program opracowany przez Zespół ekspertów i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia, stanowiło będzie podstawę do uzyskania przez nauczycieli zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkole.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy, zestaw przykładowych 90 zadań testowych opracowanych przez Zespół ekspertów powołanych zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r., do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego organizowanego na zakończenie szkolenia. Zgodnie bowiem z § 8 rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez kierownika merytorycznego szkolenia spośród zadań opracowanych przez Zespół ekspertów.Pliki do pobrania:
Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Zestaw zadań testowych do części teoretycznej egzaminu przeprowadzanego na zakończenie szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Pytania zaktualizowane w dniu 12.02.2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-01-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 19606 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.